Stiga på långväga besök för att visa upp delar av sitt proffssortiment.

Inbjudna gäster från Ljusdalshem, Ljusdals kommun – Gata/Park samt några privata fastighetsägare.

Bla Park PRO 740 IOX testades med olika verktyg.

Ljusdals Motor skötte korvgrillningen