Vi hälsar Jonas välkommen till teamet och önskar ett gott samarbete med våra kunder.